Consumers Protection RO

 

INFORMAȚII REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE DE CĂTRE CUMPĂRĂTORII CARE SUNT CONSUMATORI

 

 

Dreptul la retragere se aplică numai cumpărătorilor care sunt consumatori, în conformitate cu legislația aplicabilă în Uniunea Europeană și în România.

Vă rugăm să aveți în vedere că operele de artă trebuie returnate în aceeași stare în care v-au fost livrate. Valoarea operei de artă este diminuată dacă opera de artă este deteriorată, spartă, zgâriată sau modificată în orice alt fel sau dacă operei de artă îi lipsesc anumite componente. Ans Azura își rezervă dreptul de a reține din plățile primite de la dumneavoastră orice sumă necesară pentru restaurarea operei de artă.

Vă rugăm să aveți în vedere că costurile de restaurare pot varia în funcție de opera de artă și daunele suferite de opera de artă și nu suntem în măsură să furnizăm estimări în acest sens.

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din contractul de vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.

Perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice începând de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a operelor de artă.

În cazul în care contractul privește opere de artă multiple comandate printr-o singură comandă și livrate separat, perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice începând de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimei opere de artă.

În cazul în care contractul privește livrarea unei opere de artă constând din mai multe părți, perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice începând de la ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimei părți.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, vă rugăm să informați Ans Azura la adresa str. Emanoil Porumbaru, nr. 3A, etaj 2, apartamanet 3, Sector 1, București, Romania, nr. de telefon: +40 759 333 334, e-mail: ansazura@ansazura.com cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contractul de vânzare utilizând o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul formularului de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din contractul de vânzare, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până la data la care Ans Azura primește înapoi bunurile sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi bunurile, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Vă rugăm să expediați opera de artă sau să le înmânați direct nouă într-o locație aflată sub controlul nostru, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în decurs de maximum 14 zile calendaristice de la data la care ne-ați comunicat retragerea din contractul de vânzare. Termenul este respectat dacă operele de artă sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

Va trebui să suportați costul direct al returnării operelor de artă.

Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii operelor de artă care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii și calității acestora.

Valoarea operei de artă este diminuată dacă opera de artă este deteriorată, spartă, zgâriată sau modificată în orice alt fel sau dacă operei de artă îi lipsesc anumite componente. Ans Azura își rezervă dreptul de a reține din plățile primite de la dumneavoastră orice sumă necesară pentru restaurarea operei de artă.

Vă rugăm să aveți în vedere că costurile de restaurare pot varia în funcție de opera de artă și daunele suferite de opera de artă și nu suntem în măsură să furnizăm estimări în acest sens.

 

Model de formular de retragere

(completați și returnați acest formular către Ans Azura numai dacă doriți să vă retrageți din contractul de vânzare)

Către: Ans Azura S.R.L 
Adresa:     strada Emanoil Porumbaru, nr. 3A,

etaj 2, apartment 3,

sector 1, București, România,

Număr de telefon: +40 759 333 334
E-mail: ansazura@ansazura.com

 
Vă informez/vă informăm* prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră* din contractul referitor la vânzarea următoarei opere de artă1:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

comdandată la data 2_______________________________________________________________________________

primită la data 3 ____________________________________________________________________________________________

 

Numele consumatorului (consumatorilor):_____________________________________________________________

Adresa consumatorului (consumatorilor):______________________________________________________________

 

Semnătura consumatorului (consumatorilor)4: Data:

__________________________________________________________________

_____________________________________________________

1A se elimina mențiunea inutilă, după caz.

Vă rugăm să completați detaliile privind opera de artă și contractul de vânzare.

2Vă rugăm să completați data licitației sau a vânzării private.

3Vă rugăm să completați data la care ați dobândit sau o terță parte (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră a dobândit posesia fizică a operei de artă.

4Doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie.


Ans Azura respectă legislația în materie de protecție a consumatorului (pentru mai multe informații cu privire la cadrul legislativ aplicabil, va rugăm accesați: https://anpc.ro). Ans Azura se supune reglementărilor obligatorii pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (pentru mai multe informații, va rugăm accesați:http://www.onpcsb.ro

Pentru informații cu privire la mecanismul extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor pe care le aveți în calitate de consumator va rugam accesati: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO și https://reclamatii.anpc.ro/


LOGIN TO ANS AZURA

×
×

Join Our Newsletter

Get notified of upcoming auctions and works of interest.

×

In order to place bids you have to fill in your Account Information with the mandatory Auction Settings.
Go to Auction Settings

Your bid was successfully received.