Lot 2, Octav Băncilă - Basket with Peaches (Coș cu piersici) - Romanian Modern Art Evening Sale - Auctions

Basket with Peaches (Coș cu piersici)

Description

Medium: Oil on canvas

Size: 40 x 50.5 cm

Signed upper right, in orange, "Octav Băncilă"

Location

Bucharest

Estimate €3,000 - €5,000

Description

After graduating from the Academy of Fine Arts in Iasi, the painter Octav Băncilă continues his studies at the Academy of Fine Arts in Munich with some of the most outstanding German masters, being influenced to a great extent by Fritz von Uhde, Fritz Mackensen, Franz von Lenbach and the Realism movement in painting. Octav Băncilă was one of the first realist painters of his era. He had a specific interest for the scenes of the uprising and war, being known as “The painter of the 1970 Uprising”. He dedicated numerous series to the workers and peasants and studied through his characters the nature of the various ethnic groups in Romania.

Octav Băncilă formed his own mark through characteristic vibrant brushstroke and a chromatic palette that gave a unique light to his works. Beyond his critical side towards political and social developments, Băncilă had a special predilection for nature, which he treated with great impetuosity and robustness in his work. The work “Basket of Peaches” is part of the series of still lifes that fascinated the artist.  In Băncilă’s work, nothing is accidental and all his works are filled with hidden subtle messages.

Beyond the compositions of a high aesthetic and chromatic quality, still lifes with flowers or fruits, that were particularly expressive and full of brilliance, without poetic effusions but vigorous enough to make the audience curious, lead to the natural and simple beauty of nature meant to give power to Man.

 

După terminarea Școlii de Belle Arte de la Iași, pictorul Octav Băncilă își perfecționează studiile la Academia de Arte Frumoase din München cu unii dintre cei mai remarcabili maeștri germani, fiind influențat într-o mare măsură de Fritz von Uhde, Fritz Mackensen, Franz von Lenbach și de mișcarea realismului în pictură. Octav Băncilă a fost printre primii pictori realiști ai epocii sale. S-a dedicat în mare parte scenelor de răscoală și război fiind supranumit și “Pictorul răscoalelor de la 1907”. A dedicat numeroase cicluri muncitorilor și țăranilor și a studiat prin intermediul personajelor natura diverselor etnii din România. 

Octav Băncilă și-a format propria amprentă prin caracteristica tușă încărcată de pastă de culoare și prin abordarea unei palete cromatice care a adăugat în opera sa o lumină inconfundabilă. 

 Dincolo de latura sa critică față de evoluțiile politice și sociale, maestrul Băncilă a avut o predilecție deosebită pentru natură, pe care a tratat-o în opera sa cu multă impetuziotate și robustețe. Lucrarea “Coș cu piersici” face parte din ciclul de naturi statice care l-au pasionat pe artist. În opera lui Băncilă nimic nu este întâmplător și toate lucrările lui sunt încărcate de subtilități și mesaje. Dincolo de compozițiile de o înaltă calitate estetică și cromatică, naturile statice cu flori sau fructe, deosebit de expresive și pline de strălucire, fără efuziuni poetice dar suficient de viguroase pentru a emoționa privitorul, fac trimitere la frumusețea firească și simplă a naturii menită să ofere putere omului. 

Conditions of sales

The works of art which are subject to artist resale royalty rights ('droit de suite') are marked with an * in the description of the work of art. The amount of the royalties is calculated using a sliding scale of percentages of the Hammer Price.

Lots featured on Ans Azura’s platform may be subject to export regulations in the country where they are located and import regulations in the country where they will be shipped to. The location of each Lot is marked in its description.You are responsible for ensuring that you understand and comply with all relevant laws or regulations applicable in relation to the export or import of any Lot that you intend to purchase.

By registering to bid in auctions and by bidding on the Ans Azura platform you agree to the Bidder’s and Buyer’s Terms and Conditions which you may consult here. Please read these Terms and Conditions carefully. By bidding you accept personal liability to pay the Purchase Price consisting of the Hammer Price and the Buyer’s Premium plus the applicable Buyer's Expenses. Please note that the Total Cost Calculator will display the amount including the estimated Buyer’s Premium, exclusive of related artist resale royalties and any shipping expenses and all duties, taxes, VAT, and/or custom processing fees payable by the Buyer.

LOGIN TO ANS AZURA

×
×

Join Our Newsletter

Get notified of upcoming auctions and works of interest.

×

In order to place bids you have to fill in your Account Information with the mandatory Auction Settings.
Go to Auction Settings

Your bid was successfully received.