Lot 6, Nicolae Vermont - Young Woman from Romanați, Oltenia (Tânără din Romanați, Oltenia) - Romanian Modern Art Evening Sale - Auctions

Young Woman from Romanați, Oltenia (Tânără din Romanați, Oltenia)

Description

Medium: Oil on canvas

Size: 55 x 45 cm (69.5 x 59.5 cm with frame)

Signed lower right, in black, "Nicolae Vermont"

Location

Bucharest

Estimate €10,000 - €15,000

Description

Vermont lived in an era when most artists interpreted Impressionism and Post-Impressionism in their work, adding these cultural innovations to their own national specificity. Vermont belongs to a rather inconsistent category of artists, the ones who showed continuous fluctuation when it came to adopt an artistic style. Therefore, Vermont’s works, just like the works of Ipolit Strâmbu (1871 – 1934) and Alexandru Satmari (1871 – 1933), can be characterised by a strong eclectic nature, illustrating the ambiguity of Romanian culture at the transition between the two centuries (19th and 20th) and the attempt to liberate art from the authority of academism.

Refusing the academic conformity, Vermont joined a group of independent painters in their renewal movement, being among the founding members of the “Ileana” and “Artistic Youth” societies, where he exhibited regularly. Throughout his career, Vermont changed his interests and studied people from all social classes. The harmony in his works came from the balance between the subject and the diverse techniques he mastered.

The work “Young woman from Romanați, Oltenia was created around the 1920s, at a time when Vermont focused upon rural culture and characteristics of traditional villages. The beautiful young woman who poses for the artist wears clothes specific to the Romanați region, painted with great care by the artist. From the background to the smallest detail of the foreground, the work is a real show of expressiveness, light, colour and symbolism.

The same young woman is portrayed in different poses in several works by the painter. A remarkable example is represented by the work found in the collection of the Moldova National Museum in Iasi, entitled “The Peasant Woman with a Jug”.


Într-o epocă în care majoritatea artiştilor exercitau o artă de interpretare a curentelor de impresionism şi postimpresionism, adăugând inovaţiile acestora la specificul naţional, Vermont se înscrie în acea clasă de artişti inconsecvenţi, care au manifestat o continuă oscilare în adoptarea unui curent artistic. De aceea, operele lui Vermont, asemenea celor ale lui Ipolit Strâmbu (1871 – 1934), Alexandru  Satmari (1871 – 1933) sunt traversate de un puternic caracter eclectic. Acest lucru nu face altceva decât să ilustreze ambiguitatea culturii româneşti la trecerea dintre cele două secole (XIX și XX) şi încercarea de eliberare a artei de sub autoritatea academismului.

Ostil așadar conformismului academic, Vermont s-a alăturat mișcării de înnoire a grupului pictorilor independenți, numărându-se printre membrii fondatori ai societăților „Ileana” și „Tinerimea artistică”, în cadrul cărora a expus cu regularitate. 

De-a lungul carierei sale, Vermont, variază tematicile și studiază cu precădere ființa umană din toate clasele sociale. Armonia în operele sale vine din echilibrul pe care reușește să îl stabilească între subiect și multitudinea de tehnici pe  care le stăpânea cu măiestrie. 

Lucrarea “Tânără din Romanați” a fost realizată în jurul anilor ‘20, într-un moment în care Vermont acorda o deosebită importanță culturii rurale și obiceiurilor tradiționale sătești. Frumoasa tânără ce-i pozează artistului, poartă veșminte specifice regiunii  Romanați, tratate de artist cu multă minuțiozitate în această lucrare. Lucrarea este un adevărat spectacol de expresivitate, lumină, cromatică și simbolistică, începând de la planul cel mai îndepărtat până la cel mai mic detaliu al primului plan. 

Aceeași tânără o vom regăsi portretizată în mai multe lucrări de-ale pictorului, oferind artistului diferite ipostaze. Un exemplu remarcabil este reprezentat de lucrarea aflată în  patrimoniul Complexului Muzeal Naţional “Moldova” din Iași, intitulată “Țărancă cu urcior”.

Conditions of sales

The works of art which are subject to artist resale royalty rights ('droit de suite') are marked with an * in the description of the work of art. The amount of the royalties is calculated using a sliding scale of percentages of the Hammer Price.

By registering to bid in auctions and by bidding on the Ans Azura platform you agree to the Bidder’s and Buyer’s Terms and Conditions which you may consult here. Please read these Terms and Conditions carefully. By bidding you accept personal liability to pay the Purchase Price consisting of the Hammer Price and the Buyer’s Premium plus the applicable Buyer's Expenses. Please note that the Total Cost Calculator will display the amount including the estimated Buyer’s Premium, exclusive of related artist resale royalties and any shipping expenses and all duties, taxes, VAT, and/or custom processing fees payable by the Buyer.

LOGIN TO ANS AZURA

×
×

Join Our Newsletter

Get notified of upcoming auctions and works of interest.

×

In order to place bids you have to fill in your Account Information with the mandatory Auction Settings.
Go to Auction Settings

Your bid was successfully received.