Lot 5, Ion Țuculescu - By the Window (Lângă fereastră)* - Ans Azura - ONLINE ART AUCTIONS

By the Window (Lângă fereastră)*

Description

Medium: Oil on cardbord

Size: 43.5 x 39 cm (64 x 59 cm with frame)

Signed lower left, in black, "I. Tuculescu"

Location

Bucharest

Price realised €26,840

Estimate €15,000 - €20,000

Description

Ion Țuculescu is one of those artists who became famous only after passing away. Ion Țuculescu was born into a family of intellectuals, having an interesting but melancholic life story. Despite the talent and vocation for visual arts that he developed since childhood, Țuculescu followed the courses of the Faculty of Natural Sciences, in parallel with those of the Faculty of Medicine, which he graduated with magna cum laude.

He practised medicine just on the battlefield, as a military doctor. Although he devoted himself to medical university studies even during the war, Țuculescu continued to draw, paint and study fine arts independently.

He encountered many inconveniences and a hostile criticism related to his art, but with the help of some friends and admirers by his side he continued to paint and follow his dream.

Only towards the end of his life and especially after his death, Țuculescu’s art received the well-deserved recognition. Still lifes and subjects such as flowers (depicted in a realistic style) are themes that Țuculescu hardly painted. He depicted these subjects especially at the beginning of his career and towards the mid-’40s.

 

Ion Țuculescu face parte din acea categorie de artiști a căror faimă a devenit un fenomen abia după trecerea acestora în neființă. Cu o poveste de viață interesantă, dar melancolică, Ion Țuculescu se naște într-o familie de intelectuali. În ciuda talentului și vocației pentru artele plastice pe care le manifestă încă din copilărie, Țuculescu urmează cursurile Facultății de Științe Naturale în paralel cu cele ale Facultății de Medicină pe care o absolvă cu Magna cum laude. 

Singura perioadă în care practică medicina este cea petrecută ca medic militar pe front. Cu toate că s-a dedicat studiilor universitare de medicină, chiar și în timpul războiului, Țuculescu continuă să deseneze și să picteze, studiind artele plastice ca autodidact.

În ciuda multor inconveniente și a unei critici deseori ostile, Țuculescu are câțiva prieteni pictori și admiratori alături, cu ajutorul cărora continuă să își urmeze visul și să picteze. 

Abia spre sfârșitul vieții și după moarte, arta lui Țuculescu primește recunoașterea binemeritată. Naturile statice și subiectele precum florile (redate într-o ambianță realistă) sunt tematici pe care Țuculescu le pictează rar. Deși foarte experimentat în redarea acestor subiecte, le abordează cu precădere la începutul carierei sale și mai apoi, spre mijlocul anilor ’40.

Conditions of sales

The works of art which are subject to artist resale royalty rights ('droit de suite') are marked with an * in the description of the work of art. The amount of the royalties is calculated using a sliding scale of percentages of the Hammer Price.

Lots featured on Ans Azura’s platform may be subject to export regulations in the country where they are located and import regulations in the country where they will be shipped to. The location of each Lot is marked in its description.You are responsible for ensuring that you understand and comply with all relevant laws or regulations applicable in relation to the export or import of any Lot that you intend to purchase.

By registering to bid in auctions and by bidding on the Ans Azura platform you agree to the Bidder’s and Buyer’s Terms and Conditions which you may consult here. Please read these Terms and Conditions carefully. By bidding you accept personal liability to pay the Purchase Price consisting of the Hammer Price and the Buyer’s Premium plus the applicable Buyer's Expenses. Please note that the Total Cost Calculator will display the amount including the estimated Buyer’s Premium, exclusive of related artist resale royalties and any shipping expenses and all duties, taxes, VAT, and/or custom processing fees payable by the Buyer.

LOGIN TO ANS AZURA

×
×

Join Our Newsletter

Get notified of upcoming auctions and works of interest.

×

In order to place bids you have to fill in your Account Information with the mandatory Auction Settings.
Go to Auction Settings

Your bid was successfully received.